Gminnego Ośrodka Pomocy

2 Min Czytania

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju poszukuje kandydata/kandydatki do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą wykonywanie w miejscu zamieszkania dziecka w wymiarze 20 godzin w miesiącu – umowa zlecenie.

 1. Zakres i termin wykonywanych czynności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności oraz asystowanie w codziennych czynnościach życiowych w okresie od marca 2024 r. (od dnia podpisania umowy) do 31 grudnia 2024 roku.
 2. Niezbędne wymagania: Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi spełniać wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm. oraz z  16 lutego 2023 poz. 395).
 1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
  1) szpitalu psychiatrycznym,
  2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
  5) warsztacie terapii zajęciowej,
  6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

Pl. Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 13 43 506 70

źródło:https://iwonicz-zdroj.pl/2024/03/20/nabor-kandydata-na-wykonywanie-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-dla-dziecka-z-zaburzeniami-psychicznymi-autyzm-dzieciecy/

Zostaw komentarz