Prawa autorskie

                                                                                          Regulamin Praw Autorskich Strony Internetowej

  1. Własność intelektualna: Wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej odnoszące się do treści, materiałów, grafik, logo i wszelkich innych elementów znajdujących się na naszej stronie internetowej należą do nas lub zostały użyte za zgodą właścicieli praw. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
  2. Ochrona praw autorskich: Zgodnie z obowiązującym prawem autorskim, zabrania się kopiowania, reprodukowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania jakiejkolwiek części naszej strony bez naszej wyraźnej zgody. Wszelkie naruszenia praw autorskich będą podlegać odpowiedzialności prawnym.
  3. Wyjątki: W niektórych przypadkach możemy udzielić zgody na wykorzystanie naszych materiałów lub treści, na przykład w przypadku uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od nas lub właściciela praw autorskich. Wszelkie takie zgody muszą być udzielone w formie pisemnej i podlegają określonym warunkom.
  4. Zgłaszanie naruszeń praw autorskich: Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone przez treści lub materiały zamieszczone na naszej stronie, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas. W celu zgłoszenia naruszenia, prosimy o przekazanie nam informacji dotyczących chronionych materiałów oraz dowodów posiadania praw autorskich.
  5. Zewnętrzne treści: Nasza strona może zawierać treści lub linki do zasobów zewnętrznych, które są chronione prawem autorskim osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich w odniesieniu do takich zasobów zewnętrznych. Korzystanie z tych treści lub zasobów odbywa się na własne ryzyko i zgodnie z warunkami określonymi przez właścicieli praw autorskich.
  6. Zmiany w regulaminie: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie praw autorskich w dowolnym momencie. Aktualizacje będą publikowane na stronie. Korzystając z naszej strony po wprowadzeniu zmian, akceptujesz nową wersję regulaminu.
  7. Postanowienia końcowe: W przypadku sporów dotyczących praw autorskich i korzystania z naszej strony, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. Jeśli jakiekolwiek postanowienie tego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wykonania, reszta regulaminu pozostaje w mocy.

Dziękujemy za przestrzeganie naszego regulaminu