Informuję, że w dniu 28 marca 2024 r.

1 Min Czytania

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

LXXV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części działki położonej
    w Iwoniczu-Zdroju;
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części działki położonej
    w Lubatowej;
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
  1. Bieżące sprawy Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Rajmund Boczar

źródło:https://iwonicz-zdroj.pl/2024/03/20/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-iwoniczu-zdroju/

Zostaw komentarz