PROGRAM POMOC ŻYWNOŚCIOWA

1 Min Czytania

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy tj.:

dla osoby samotnie gospodarującej  2 056,40 zł netto,

dla osoby w rodzinie 1 590,00 zł netto.

Za kwalifikowanie odbiorców do udziału w Programie odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju. Skierowania do Programu (karty na żywność) wydawane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30.

Dystrybucją żywności w ramach FEPŻ zajmować się będzie Iwonickie Stowarzyszenie” Ocalić od Zapomnienia w Iwoniczu-Zdroju.

źródło:https://iwonicz-zdroj.pl/2024/02/19/program-pomoc-zywnosciowa/

Zostaw komentarz