PRAWIE 100 TYSIĘCY NA 120 LECIE ORKIESTRY DĘTEJ W ODRZYKONIU

2 Min Czytania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Dzięki wspaniałej współpracy Gminy Wojaszówka z gminami wchodzącymi w skład Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania udało się pozyskać dotacje na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów i strojów dla Orkiestry dętej OSP w Odrzykoniu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, pod tytułem „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Na w/w operację OSP w Odrzykoniu została przyznana pomoc w kwocie 94 939,00 zł.

W ramach projektu, dla orkiestry zostały zakupione:

  1. Instrumenty muzyczne: trzy trąbki, saksofon altowy, sakshorn altowy, dwa sakshorny tenorowe oraz trzy klarnety,
  2. Zestaw perkusyjny wraz z kompletem pokrowców,
  3. Umundurowanie strażackie: 12 mundurów wyjściowych męskich, 10 mundurów wyjściowych damskich, 15 czapek rogatywek, 15 kapeluszy damskich, 20 koszul damskich, 20 koszul męskich, 30 sznurów galowych, 15 sznurów do koszuli, 15 kompletów pagonów do koszuli, 15 krawatów oraz 20 kurtek wyjściowych.

Zrealizowane zadanie pn. „Zakup instrumentów i strojów dla orkiestry dętej OSP
w Odrzykoniu” przyczyniło się do wzmocnienia kapitału społecznego na terenie Gminy Wojaszówka. Orkiestra, która działa już prawie 120 lat, reprezentuje i promuje gminę podczas przeglądów orkiestr dętych na terenie powiatu, województwa i kraju. Uświetnia wiele uroczystości kościelnych i gminnych krzewiąc kulturę i tradycję. Występuje m.in. podczas dożynek gminnych, Dniu Strażaka, obchodach Święta Niepodległości, jubileuszach, koncertach kolęd i wielu innych.
            Zakupione nowe instrumenty i mundury udoskonalą prezentację i wizerunek orkiestry, a koncerty w jej wykonaniu uzyskają wyższą jakość i wzrost poziomu artystycznego
i reprezentacyjnego.

Podziękowania kierujemy do Lokalnej Grupy Działania, której prezesem jest Pan Marek Śliwiński, kapelmistrza druha Edwarda Cymermana, Prezesa OSP Tomasza Urbanka, druha Szymona Urbanka, Dyrektor GOKiR Lucyny Pelczarskiej, za wspaniałą współpracę i wsparcie finansowe naszej niezawodnej orkiestry dętej z Odrzykonia z Gminy Wojaszówka.

Serdeczne gratulacje kieruję na ręce wszystkich muzyków za tak wspaniały dorobek i pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny, pielęgnowanie kultury oraz ciągły rozwój młodych talentów pięknej muzyki.

Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka

Zostaw komentarz