ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

1 Min Czytania

INFORMACJA

dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego


zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

Przypominamy rolnikom Gminy Wojaszówka, że w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

1. imienne faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

2. w przypadku posiadania świń, bydła, owiec, kóz, koni – dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń i informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 roku.

W 2024 roku limit wynosi:

1,46 zł x 110 x ilość ha użytków rolnych oraz

1,46 zł x 4 x średnia roczna liczba świń i

1,46 zł x 40 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni

We wniosku należy wskazać NR RACHUNKU BANKOWEGO wnioskodawcy, na który ma być dokonany zwrot podatku.

Gmina Wojaszówka

Zostaw komentarz