NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W  HISTORII GMINY WOJASZÓWKA ZAKOŃCZONA

6 Min Czytania

W ostatnim czasie zakończyliśmy największą inwestycję w historii Gminy Wojaszówka za przeszło 20 milionów złotych, pod nazwą: „Przebudowa, modernizacja dróg wraz z budową oświetlenia na terenie Gminy Wojaszówka oraz budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Łęki Strzyżowskie”. Budżet inwestycji  to 20 051 868,81 złotych z czego środki zewnętrzne to kwota 14 133 400,00 zł co stanowi:  7 900 000,00 zł  z Polskiego Ładu i 6 233 400,00 zł z Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozostałe środki to 5 918 468,81 zł jako wkład Gminy Wojaszówka. Największą inwestycją była budowa mostu przez rzekę Wisłok  oraz dróg dojazdowych w miejscowości Łęki Strzyżowskie, którą rozpoczęto w 2022 roku. 13 października 2022 roku na terenie budowy uroczyście wbito w ziemię symboliczne łopaty.  Nowy most w Łękach Strzyżowskich wybudowano w miejscu starej kładki, która powstała około 70 lat temu,  skracając drogę mieszkańcom do pobliskiej stacji kolejowej. Aktualnie nowy most stwarza nowe kierunki rozwoju tego regionu: jest to połączenie dwóch miejscowości: Łęk Strzyżowskich oraz Przybówki i stacji kolejowej PKP.

Most o łącznej długości 90 m oraz nośności 40 ton, szerokość jezdni: 5,5 metra, z ciągiem  dla pieszych jest połączeniem dwóch części gminy. Przeprawa mostowa jest łącznikiem drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno z drogą powiatową w Łękach Strzyżowskich. Dzięki budowie nowego mostu znacząco polepszyły się sfery: komunikacyjna, bezpieczeństwa, ekonomiczna, społeczna oraz turystyczna całej gminy Wojaszówka. W ramach inwestycji przebudowano dwie drogi gminne: od strony Przybówki oraz Łęk Strzyżowskich. Całkowity koszt budowy mostu to 10 668 538,13 zł z czego kwota  8 758 893,83 zł to środki zewnętrzne, co stanowi ponad 80% kosztów to dofinansowanie pochodzące z funduszy zewnętrznych. 23 września odbyło się uroczyste poświęcenie, przejście i przejazd przez nowy most.

Nasz nowy most to szansa na rozwój tej części Gminy Wojaszówka, otwiera on nam przestrzeń  w budownictwie mieszkaniowymi, pozwala marzyć o stworzeniu spółdzielni żwirowej a następnie o zbiornikach retencyjno- rekreacyjnych. Dodatkową szansą dla Gminy Wojaszówka jest planowana łącznica kolejowa Jedlicze – Szebnie, która pozwoli na skrócenie czasu podróży z Krosna do Rzeszowa i z pewnością ożywi teren Przybówki i Łęk Strzyżowskich po planowanych do wykonania inwestycji rewitalizacji stacji kolejowej w Przybówce.

W ramach zadania powstały nowe odcinki dróg gminnych we wszystkich miejscowościach, o łącznej długości  prawie 18 km oraz nowe oświetlenie – wykonano 93 lampy z własnym zasilaniem słonecznym.

 W miejscowości Bajdy nową nawierzchnia o łącznej długości 1 600 metrów zyskały 3 drogi:  obok firmy Bramex, droga w kierunku przysiółka „Podlas” oraz droga, przy granicy z Jaszczwią. Ponadto przy drodze powiatowej powstało oświetlenie.

Bratkówce zmodernizowano drogę dojazdową do szkoły, drogę „w kierunku Wisłoka”, drogę na działce nr 465 oraz drogę w kierunku przepompowni, dzięki czemu nową nawierzchnię zyskało  727 metrów dróg.

Łączkach Jagiellońskich nową nawierzchnię o długości 255 metrów zyskała droga  na działce numer nr. 777/2, 774, 775, 237/2, 266/6, 266/4, 790, oraz drogę na działce nr 775, 237/2,266/4,266/6,790. Łącznie w Łączkach wykonano 517 metrów nowej nawierzchni.

W miejscowości Łęki Strzyżowskie zmodernizowano dwie drogi: „Zapłocie” oraz droga wzdłuż torów. Łącznie to 1 105 metrów nowej nawierzchni.

W miejscowości  Odrzykoń nową nawierzchnię zyskało 10  dróg: ulica Młynek, Ulica Ehrenberga, ulica Skrzyneckiego, ulica Graniczna, ulica Wisłocza, ulica Świątka, ulica Piekło, ulica Leszczyny, ulica Czarny Potok, droga granicząca pomiędzy Odrzykoniem a Bratkówką. Łącznie zmodernizowano  4 675 metrów dróg. Ponadto wykonano oświetlenie uliczne na ul. Krośnieńskiej, ul. Białobrzeskiej i ul. Rzeki.

Pietruszej Woli nowa warstwa bitumiczna została położona na  1 440 m drogi  na działce nr 455.

W miejscowości Przybówka nową nawierzchnię zyskały drogi  nr.: 115157 R, 115160R a także  droga k. Pana Sołtysa oraz droga w kierunku cmentarza. Łącznie zmodernizowano 1 846 metrów dróg. Dodatkowo wykonano oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej.

Rzepniku wyremontowano łącznie 900 metrów dróg gminnych –  droga nr ewid. dz. 154 i droga gminnej nr 115172R i drogi ewid dz. 71

Ustrobnej nową nawierzchnię zyskała droga nr ew. dz. 952, 951/1, 951/2,  droga od szkoły w kierunku przysiółka Saboń, droga na cmentarz, droga „na Saboń”, oraz droga „graniczna” pomiędzy Bajdami a Ustrobną, droga w kierunku PSZOK,   dzięki czemu nowa nawierzchnię zyskało  3 110 m dróg. Ponadto powstało oświetlenie  przy drodze „ na Saboń” oraz w przysiółku Gąsienice.

Wojaszówce  wyremontowano 3 odcinki dróg dzięki czemu nową nawierzchnię bitumiczną na łącznej długości 914 m zyskały drogi k. sklepu Koszyk, droga „za szkołą” oraz łącznik „Zapłocia” z drogą wojewódzką. W 2022 roku w miejscowości Wojaszówka  i Bajdy wzdłuż drogi wojewódzkiej zostało zainstalowane oświetlenie.

Wojkówce nową nawierzchnię zyskały dwa odcinki dróg na łącznej długości 1000 metrów – są to drogi w nr ew. dz. 26/6, 524/2, 67/9 oraz droga nr ew. dz. 535.

Było to bardzo ważne zadanie dla naszej Gminy, a decyzja  odważna – wymagająca wiele wysiłku na wielu płaszczyznach – bardzo trudny proces pozyskania środków zewnętrznych, aby stworzyć montaż finansowy oraz niełatwa realizacja zadania przez wiele firm. Jednak udało się nam dzięki wytrwałości, pracowitości i niepoprawnemu optymizmowi. Cała nowa infrastruktura, w głównej mierze most –  wzmocni nasz potencjał, połączy nas jeszcze bardziej i zarobi na siebie, a w przyszłości przyniesie korzyści całej gminie Wojaszówka.

Wykonawcami zadania były firmy: Remost Sp. z o.o. z Dębicy oraz Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z  Krosna Sp. z o.o.

Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe naszej inwestycji instytucjom państwowym, funduszom z których pozyskaliśmy środki. Serdecznie dziękuję za pomoc, wsparcie i dobre słowo:   Poseł Marii Kurowskiej, Poseł Joannie Frydrych, Posłowi Piotrowi Babinetz, Senator Alicji Zając, Europoseł Elżbiecie Łukacijewskiej, Europosłowi Bogdanowi Rzońca, Radzie Gminy Wojaszówka na czele z Przewodniczącym Rady Józefem Ziębą oraz naszym dzielnym pracownikom.

Zostaw komentarz