GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

2 Min Czytania

W Domu Kultury w Odrzykoniu, w niedzielę 28 stycznia br. odbyła się siódma edycja Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański.
Na scenie wystąpiły gminne zespoły artystyczne: Orkiestra Dęta OSP z Odrzykonia, Bracia MGK Wójcikiewicz z Odrzykonia, kapela folkowa „Synkole” z Odrzykonia, Zespoły Śpiewacze „Przybowianki”, „Odrzykonianki” i „Ustrobianki”, zespół „Teraz My Odrzykonianki”, chór „Impresja” z Łączek Jagiellońskich oraz Igor Sobczak, Norbert Gaj i Martyna Danek – laureaci szkolnego konkursu kolęd i pastorałek, organizowanego w Szkole Podstawowej w Odrzykoniu.
Podczas koncertu zgromadzona publiczność mogła wysłuchać ponad 30 znakomicie wykonanych różnorodnych kolęd i pastorałek. Zespoły przygotowały prawdziwą ucztę artystyczną prezentując znane kolędy m.in. „W żłobie leży”, „Jezusa Narodzonego”, „Mizerna cicha”, „Z narodzenia Pana”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, popularne piosenki świąteczne jak „White Christmast”, „Jingle Bells” oraz mniej znane pastorałki „Tam w Betlejem”, „Mam ja skarb” czy „Noc gwiazdy na niebie”.
Za udział w Przeglądzie wszystkie zespoły otrzymały od organizatorów pamiątkowe statuetki, a soliści dyplomy, które wręczyli Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański oraz sołtys Odrzykonia Jan Krygowski. W krótkim wystąpieniu, wójt gminy podziękował wykonawcom za uświetnienie swoimi koncertami kolejnej edycji Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz życzył wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Na zakończenie, ks. Grzegorz Wojnar – Proboszcz parafii w Przybówce, skierował do wszystkich kilka słów oraz zainicjował wspólny śpiew pięknej polskiej kolędy Franciszka Karpińskiego „Bóg się rodzi”, która została odśpiewana przy akompaniamencie orkiestry dętej.
Składamy serdeczne podziękowania solistom i zespołom artystycznym z terenu naszej gminy za udział w VII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, piękne występy oraz wysiłek i zaangażowanie w opracowaniu repertuaru.
Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Przewodniczącej Pani Elżbiety Guzek i wszystkich Pań z KGW w Odrzykoniu za przygotowanie poczęstunku, Pana Jana Gaja i Braci Wójcikiewicz za pomoc techniczną, sołtysa Odrzykonia Pana Jana Krygowskiego oraz wszystkich, którzy włączyli się w trud przygotowań i organizacji wydarzenia.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

Zostaw komentarz