Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw

1 Min Czytania

Wójt Gminy Krościenko Wyżne zawiadamia, że w dniach od 1 marca 2024 r. do dnia 11 marca 2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne dotyczące projektów Statutu Sołectwa Krościenko Wyżne i Statutu Sołectwa Pustyny.

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne oraz zebranie wniosków i uwag.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety konsultacyjnej, której wzór został określony w załączniku do zarządzenia nr V/678/2024 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2024 r.

Więcej informacji i ankietę konsultacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:

https://bip.kroscienkowyzne.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1315

źródło:https://www.kroscienkowyzne.pl/asp/konsultacje-spoleczne-projektow-statutow-solectw,3,artykul,1,967

Zostaw komentarz