Kolejne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Krościenko Wyżne

1 Min Czytania

Uwzględniając wnioski zgłaszane przez mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne związane z potrzebą zapewnienia sieci wodno-kanalizacyjnych w obrębie nieruchomości położonych przy ul. Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym z końcem 2023 roku zostały zakończone prace związane z budową nowych odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym” obejmowało wybudowanie odcinka sieci o długości około 1067 m. Całkowita kwota wykonania zadania wyniosła 680 389,00 zł. brutto.

Drugim przedsięwzięciem zlokalizowanym wzdłuż ul. Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym było zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia oraz odcinkiem instalacji odprowadzającej wody z hydroforni” o długości ok. 1320 m. Koszt wykonania powyższej inwestycji opiewa na kwotę 636 157, 79 zł brutto, z czego 386 330,00 zł zostało sfinansowane z subwencji otrzymanej przez Gminę Krościenko Wyżne z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Dla pełnej funkcjonalności powyższych przedsięwzięć oczekujemy na uzyskanie od organu nadzoru budowlanego pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów, a w następnej kolejności przekażemy obie sieci w zarząd Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Krośnie.

Zostaw komentarz