ETAP GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ ZA NAMI

4 Min Czytania

W dniu 21 marca w Dworze Szeptyckich – Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 32 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wyłonionych w eliminacjach środowiskowych rywalizowało o awans do etapu powiatowego. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Korczyna, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Korczynie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie.

Młodzi pasjonaci pożarnictwa zmierzyli się z testem pisemnym, zaś najlepsi również z egzaminem ustnym.

Klasyfikacja po etapie ustnym turnieju:

I grupa wiekowa – klasy I-IV SP

  1. Michał Borsuk (Węglówka) – 10 pkt.
  2. Lena Surmacz (Kombornia) – 7 pkt.
  3. Milena Makiel (Kombornia) – 6,5 pkt.
  4. Rita Prajsnar (Iskrzynia) – 6 pkt.

II grupa wiekowa – klasy V-VIII

  1. Bartłomiej Pawłowski (Korczyna-Sporne) – 14 pkt.
  2. Jakub Pudło (Węglówka) – 11,5 pkt.
  3. Julia Kiełbasa (Krasna) – 4 pkt.
  4. Oliwia Gorczyca (Krasna) – 1,5 pkt.
  5. Nikola Surmacz (Kombornia) – 1 pkt.

III grupa wiekowa – szkoły ponadpodstawowe

  1. Jakub Szymański (Korczyna) – 14 pkt.

Uczestników oceniała komisja w składzie: komendant gminny dh Roman Prugar (przewodniczący), dh Przemysław Urbanek (sekretarz), prezes ZOG ZOSP RP w Korczynie dh Zbigniew Jakubik, dh Piotr Przybyłowski.

W przerwie między częścią ustną a pisemną uczestnicy mogli zwiedzić ekspozycje Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie a także obejrzeć prezentowane kroniki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Korczyna. Dzieci i młodzież otrzymała ufundowany przez GS SCh w Korczynie posiłek. Uczestnicy biorący udział w gminnym etapie OTWP otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Korczyna oraz nagrody pocieszenia zasponsorowane przez przedsiębiorstwo Resgraph sp.z o.o. Nagrody wręczała pełniąca funkcję Wójta Gminy Korczyna Katarzyna Urbanek oraz członkowie jury. Drobne upominki w podziękowaniu za przygotowanie do konkursu podopiecznych otrzymali również opiekunowie uczestników.

Zwycięzcy etapu gminnego będą reprezentowali Gminę na etapie powiatowym, który odbędzie się w dniu 12 kwietnia w OSP Krosno-Turaszówka. Życzymy dalszych sukcesów na kolejnych szczeblach turnieju!

Po zakończeniu młodzieżowego turnieju wiedzy pożarniczej miało miejsce podsumowanie konkursu kronik jednostek OSP Gminy Korczyna. W konkursie wzięły udział kroniki OSP Korczyna (kronikarz: dh Zbigniew Jakubik), OSP Korczyna-Sporne (kronikarz: dh Tadeusz Wojnar), OSP Iskrzynia (kronikarz dh Józef Wulw), OSP Węglówka (kronikarz dh Adam Paradysz), OSP Wola Komborska (kronikarz dh Andrzej Radzik). Jury oceniające w składzie Elżbieta Rajchel – przewodnicząca, Paweł Gromadzki – sekretarz, Rafał Czapor – członek zdecydowało o przyznaniu oceny wzorowej kronikom OSP Korczyna, OSP Korczyna-Sporne, OSP Iskrzynia i OSP Węglówka, natomiast oceny wyróżniającej dla kroniki OSP Wola Komborska. Kronikarze otrzymali pamiątkowe dyplomy wystawione przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz drobne upominki.

Ostatnią częścią uroczystego dnia było złożenie na ręce dla Tadeusza Wojnara, dla Romana Prugara, dla Józefa Wulwa i dla Zbigniewa Jakubika podziękowań wystosowanych przez pełniącą funkcję Wójta Gminy Korczyna Katarzynę Urbanek za wyróżniającą się działalność wydawniczą. Wyróżnieni druhowie w ostatnich latach wydali publikacje dokumentujące historię działalności jednostek OSP w Korczynie, Korczynie-Spornem i w Iskrzyni.

źródło:https://korczyna.pl/aktualnosc-1568-etap_gminny_ogolnopolskiego_turnieju.html

Zostaw komentarz