ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ !!

1 Min Czytania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach informuje, że rodziny, których dochód nie przekracza  kwoty 1590,00 zł. (netto) na osobę w rodzinie oraz kwoty 2056,40 zł. (netto) w przypadku osób samotnie gospodarujących mogą odbierać skierowania do pomocy żywnościowej FEAD ważne na rok 2024. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do pracowników GOPS w Jaśliskach. Rodziny, które nie korzystają z pomocy finansowej GOPS w Jaśliskach muszą złożyć wniosek wraz z aktualnymi zaświadczeniami o dochodach za ostatni miesiąc. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami GOPS Jaśliska pod numerem telefonu: 13 43 10 589 lub 13 43 10 587.

źródło:https://jasliska.info

Zostaw komentarz