LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

1 Min Czytania

Informuję, że w dniu 29 lutego 2024 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 8.00

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
  • powołania Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
  1. Bieżące sprawy Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

źródło: https://iwonicz-zdroj.pl/2024/02/21/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-iwoniczu-zdroju/

Zostaw komentarz