TRZY MOSTY W TRZY LATA

6 Min Czytania

Wszystkie inwestycje mostowo-drogowe były w sferze naszych marzeń i celów – a dziś nasze marzenia stały się rzeczywistością i zaledwie trzy lata minęło od oddania pierwszego mostu w miejscowości Wojkówka, a już wbito łopaty pod budowę trzeciego mostu –  w Odrzykoniu. Uroczystego i symbolicznego wbicia łopaty w dniu 13 grudnia 2023 roku dokonali: asystent Poseł Joanny Frydrych, asystentka Posła Piotra Babinetz, Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna, Sławomir Stefański Wójt Gminy Wojaszówka, Józef Zięba Przewodniczący Rady Gminy Wojaszówka, Piotr Zajdel Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka, Danuta Daszykowska Skarbnik Gminy Wojaszówka, Zbigniew Wolan prezes firmy WOLmost, Jan Krygowski Sołtys wsi Odrzykoń, Bronisław Danek Naczelnik OSP Odrzykoń, Wojciech Kłosowicz Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie, Anioł i Mikołaj.

Pierwszy most na rzece Wisłok, został wybudowany w Wojkówce. Inwestycja rozpoczęła się symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty, poświęceniem miejsca inwestycji oraz podpisaniem aktu erekcyjnego 3 października 2019 r. Dzięki  szybkiemu zakończeniu prac 29 sierpnia  2020 roku w trakcie obchodów gminnych Dożynek odbył się uroczysty przemarsz korowodu dożynkowego. Poświęcenia nowego mostu dokonał Ksiądz Biskup Jan Wątroba. Ordynariusz Rzeszowski w trakcie wizyty w naszej gminie 23 września 2020 r udzielił błogosławieństwa zebranym i wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

 Most w Wojkówce wraz z dojazdami ma 188 metrów długości oraz nośność 40 t jest połączeniem dwóch stron gminy. Łączy miejscowość Bajdy i Wojaszówkę z Wojkówką, Łączkami Jagiellońskimi i Bratkówką. Nowa przeprawa łączy drogę wojewódzką Nr 990 Twierdza – Krosno z drogą powiatową nr P1924R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń. W ramach inwestycji zostały również przebudowane dwie drogi gminne od strony Wojkówki oraz Bajd na łącznej długości ponad 800 m, równolegle powstał również chodnik dla pieszych zwiększający bezpieczeństwo mieszkańców. Łączny koszt budowy mostu to kwota 6 633 148,50 zł z czego dofinansowanie z zewnątrz 4 570 684,00 zł (69% wartości zadania), pozostała kwota 2 062 464,00 zł (31% wartości zadania) pochodzi z budżetu Gminy Wojaszówka.

Wykonawcą mostu w Wojkówce była firma Remost Sp. z o.o. z Dębicy.

Drugi most gminny na rzece Wisłok wybudowano w Łękach Strzyżowskich. Symboliczne wbicie łopaty odbyło się 13 października 2022 roku.  Nowy most w Łękach Strzyżowskich wybudowano w miejscu starej kładki, która powstała około 70 lat temu,  skracając drogę mieszkańcom do pobliskiej stacji kolejowej. Aktualnie nowy most stwarza nowe kierunki rozwoju tego regionu – jest to połączenie dwóch miejscowości: Łęk Strzyżowskich oraz Przybówki i stacji kolejowej PKP.

Most o łącznej długości 90 m oraz nośności 40 ton, szerokość jezdni: 5,5 metra, z ciągiem  dla pieszych jest połączeniem dwóch części gminy. Przeprawa mostowa jest łącznikiem drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno z drogą powiatową w Łękach Strzyżowskich. W ramach inwestycji przebudowano dwie drogi gminne: od strony Przybówki oraz Łęk Strzyżowskich. Całkowity koszt budowy mostu to 10 668 538,13 zł z czego kwota  8 758 893,83 zł to dofinansowanie, które stanowi 82 % wartości zadania i pochodzące z funduszy zewnętrznych,  1 909 644,30 to wkład Gminy Wojaszówka stanowiący 18% wartości zadania.  Uroczyste poświęcenie, przejście i przejazd przez nowy most odbyło się 23 września 2023 roku. Nowy most w tej części Gminy Wojaszówka to szansa na rozwój, otwiera on nam przestrzeń  w budownictwie mieszkaniowymi, pozwala marzyć o stworzeniu spółdzielni żwirowej a następnie o zbiornikach retencyjno- rekreacyjnych.

Wykonawcą mostu w Łękach Strzyżowskich była firma Remost Sp. z o.o. z Dębicy.

W trakcie budowy jest trzeci most gminny na rzece Wisłok – tym razem w miejscowości Odrzykoń. Przeprawa która połączy Odrzykoń z Krosnem (Ulica Zawodzie łączy się z ulicą Odrzykońską w Krośnie). Koszt inwestycji: 10 499 625,21 zł jednak pozyskane dofinansowanie na budowę nowego mostu tj.: 9 782 399,00 zł stanowi 93% wartości inwestycji, natomiast wkład własny z budżetu gminy tj.: 717 226,21 zł to jedynie 7 % wartości inwestycji. Nowa przeprawa na Wisłoku będzie miała 68 metrów długości i 10 metrów szerokości. Wykonana zostanie również przebudowa drogi dojazdowej z chodnikami – prawie 700 metrów.

Wykonawcą mostu w Odrzykoniu jest firma WOLmost Sp. z o. o. z Rzeszowa

Budowa trzech gminnych mostów na rzece Wisłok w tak krótkim czasie, to dowód na ogromną determinację, doświadczenie i odpowiedzialność w dążeniu do nieustannego rozwoju i łączenia naszej Gminy. Mosty te scalają naszą gminę i wzbogacają nasze ziemie ojczyste po obu stronach rzeki Wisłok, dając energię i wiatr w żagle do lepszego życia  i szybszego rozwoju mieszkańców naszej gminy Wojaszówka i regionu.

 Niesamowity sukces to montaż finansowy naszych inwestycji mostowych. Każda budowa miała ogromne wsparcie z funduszy zewnętrznych  – łączna kwota inwestycji, która pobudza wyobraźnię to 27 801 311,84 zł z czego środki pozyskane przez Gminę Wojaszówka to  23 111 976,83 zł  które stanowi  83,13% ogólnej wartości, natomiast wkład własny to  4 689 334,51  zł (16,87%).

Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe naszej inwestycji instytucjom państwowym, funduszom z których pozyskaliśmy środki: Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych oraz Rządowy Program Inwestycji Strategicznych -Polski Ład. Serdecznie dziękuję za pomoc, wsparcie i dobre słowo:   Poseł Marii Kurowskiej, Poseł Joannie Frydrych, Posłowi Piotrowi Babinetz, Senator Alicji Zając, Europoseł Elżbiecie Łukacijewskiej, Europosłowi Bogdanowi Rzońca, Posłowi Markowi Rząsa, Radzie Gminy Wojaszówka na czele z Przewodniczącym Rady Józefem Ziębą oraz naszym dzielnym pracownikom.

Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka

źródło:https://www.wojaszowka.pl/asp/trzy-mosty-w-trzy-lata,1,artykul,1,2370

Zostaw komentarz