Żłobki w Gminie Rymanów

1 Min Czytania

Rekrutacja do Gminnych Żłobków – 2024/2025

  1. Regulamin Rekrutacji Dzieci do Gminnych Żłobków, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów
  2. Harmonogram rekrutacji
  3. Karta zgłoszenia dziecka
  4. Oswiadczenie o miejscu zamieszkania
  5. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających z usług Zespołu Żłobków Gminy Rymanów
  6. Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do żłobka –
  7. Oswiadczenie o wielodzietnosci
  8. Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania Gminnych Żłobków, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów

źródło:https://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=239&strona=1&sub=36

Zostaw komentarz