Wydarzenie „Bezpieczna Szkoła”

2 Min Czytania

Dziś w Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym odbyło się niezwykle ważne wydarzenie zatytułowane „Bezpieczna Szkoła”, mające na celu promowanie zasad bezpieczeństwa wśród naszych uczniów i całej społeczności szkolnej.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Turek, witając zaproszonych gości. Tuż po Pani Dyrektor, głos zabrała Wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik, która podkreśliła jak ważne jest bezpieczeństwo w naszym codziennym życiu. Wójt zaznaczyła również, że inicjatywy takie jak dzisiejsze spotkanie są kluczowe dla budowania świadomości i umiejętności, które mogą ochronić nasze życie i zdrowie w sytuacjach kryzysowych.

Podczas spotkania mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli OSP Miejsce Piastowe, Policji oraz Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym w tym Dyrektora Pana Jacka Kusiaka i pielęgniarki. Zaproszeni specjaliści mieli za zadanie podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ucząc jak zachować bezpieczeństwo w różnych, często nieprzewidywalnych sytuacjach.

Strażacy zaprezentowali szeroką gamę specjalistycznego sprzętu ratowniczego, który ma zastosowanie w różnorodnych sytuacjach ratowniczych.

Przedstawiciele policji szczegółowo omówili kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, podkreślając jak ważne jest, aby młodzi ludzie byli świadomi zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego korzystania z internetu.

Nasze przedszkolaki miały wyjątkową okazję gościć pielęgniarki, które przybyły do nas SPG ZOZ w Miejscu Piastowym. Pielęgniarki z wielkim zaangażowaniem i ciepłem przybliżyły dzieciom świat medycyny, opowiadając o swojej pracy.

Ratownik medyczny z LeoMed Kamil Bajger z kolei, zaprezentował praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy, ucząc najmłodszych, jak zachować spokój i co robić w sytuacji nagłego wypadku.

Wydarzenie „Bezpieczna Szkoła” to inicjatywa, która nie tylko podnosi świadomość wśród najmłodszych, ale również wzmacnia więzi społeczności lokalnej wokół wspólnego celu – bezpieczeństwa.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wkład w edukację naszych dzieci i budowanie bezpiecznej przyszłości.

źródlo:https://www.miejscepiastowe.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=22&sub=4&dzialy=22&akcja=artykul&artykul=4453

Zostaw komentarz