Złóż wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe

1 Min Czytania

Do 31 marca w Urzędzie Miasta Krosna można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Kandydaci do nagród i wyróżnień mogą być zgłaszani przez kluby sportowe działające i mające siedzibę na terenie Krosna.


Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla:

  • zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
  • zawodników niepełnosprawnych, którzy osiągnęli wysokie wyniki w dyscyplinach i konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu międzynarodowym lub krajowym;
  • trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, za wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Krosna;
  • innych osób, wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w mieście Krośnie.


Szczegóły dotyczące zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich rodzaje określa REGULAMIN, który jest załącznikiem do uchwały Nr XXVII/532/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2016 r. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie RODO.

źródło:https://www.krosno.pl/aktualnosci/zloz-wniosek-o-przyznanie-nagrod-i-wyroznien-za-osiagniecia-sportowe-,19774

Zostaw komentarz