Prezentacja książki „Skrawek nieba” w krośnieńskim „Elektryku”

2 Min Czytania

W czwartek (14.03) w Zespole Szkół Elektrycznych im. Gen. Stanisława Maczka odbyła się prezentacja książki „Skrawek nieba”- Kronika Gimnazjum i Liceum Polskiego na Węgrzech (1939-1944) napisanej pod redakcją Laszlo Szentes’a.

Dzięki ofiarności wielu instytucji i osób prywatnych, udało się opublikować książkę ukazującą jeden z przykładów pomocy Węgrów polskiej ludności podczas ostatniej wojny po napaści Niemców i Związku Sowieckiego na nasz kraj.

konsul Węgier w Krośnie szkoła elektryk (2).jpg [137.07 KB]


W spotkaniu udział wzięli:
Dr Tibor Gerencser – Konsul Generalny Węgier w Krakowie;
Zbigniew Ungeheuer – Konsul Honorowy Węgier na Podkarpaciu, Prezes Stowarzyszenia Portius – współorganizator spotkania;
Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna;
Laszlo Szentes – wydawca książki, Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej;
Miklos Mitrovits – sekretarz i historyk Komitetu Historyków Węgiersko-Polskich Węgierskiej Akademii Nauk;
Profesor Piotr Łopatkiewicz – przedstawiciel PANS w Krośnie
Dr Hanna Wajda-Lawera – starszy kustosz Centrum Dziedzictwa Szkła
Członkowie Stowarzyszenia Portius
Piotr Zych – historyk, nauczyciel ZSEiO w Krośnie – współorganizator;
Nauczyciele i uczniowie ZSEiO w Krośnie


Po przywitaniu gości przez dyrektora szkoły Marka Kubita, głos zabrał Zbigniew Ungeheuer, przedstawiając pokrótce przykłady przyjaźni polsko-węgierskiej, wspominając wsparcie Węgrów udzielone gen. Maczkowi w 1939 roku – patronowi szkoły. W dalszej kolejności głos zabrał dr Tibor Gerencser – Konsul Generalny Węgier w Krakowie, ukazując młodzieży nasze obecne relacje i historię ich powstania.

konsul Węgier w Krośnie szkoła elektryk (4).jpg [83.61 KB]

Głównym punktem spotkania była prezentacja książki „Skrawek nieba” – dwujęzycznej pozycji opisującej historię grupy polskiej młodzieży przebywających nad Balatonem (Boglarczyków) w latach 1939-1944. Prezentacji dokonał Laszlo Szentes – redaktor odpowiedzialny z wydanie książki.


Po tej bardzo ciekawej prezentacji,  Miklos Mitrovits przedstawił powojenne losy Boglarczyków. Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, podziękował z możliwość uczestnictwa w tak bogatym historycznie spotkaniu, wspomniał również o znaczeniu przyjaźni polsko – węgierskiej dla Krosna i o miastach partnerskich na Węgrzech. Przypomniał również postać Tadeusza Olszańskiego – jednego z Boglarczyków, tłumaczu „Chłopców z placu broni”.

konsul Węgier w Krośnie szkoła elektryk (3).jpg [71.74 KB]

Na zakończenie spotkania Zbigniew Ungeheuer, krótko przedstawił historyczne postacie związane z Krosnem i okolicami, między innymi Bálint’a Balassi, mające znaczny wpływ na przyjaźń naszych narodów. Spotkanie zakończyło się w bibliotece szkolnej przekazaniem książki dla zasobów czytelni.


Tekst: Marek Kubit

źródło:https://www.krosno.pl/aktualnosci/prezentacja-ksiazki-skrawek-nieba-w-krosnienskim-elektryku,19941

Zostaw komentarz