NOWA PUBLIKACJA O GMINIE KORCZYNA

2 Min Czytania

Z radością informujemy o pozyskaniu przez Gminę Korczyna kolejnego dofinansowania ze środków Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania. Środki w wysokości 39 514 złotych przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Wydanie dwutomowej publikacji ukazującej historię i teraźniejszość Gminy Korczyna”.

Tom pierwszy poświęcony będzie historii Gminy ukazanej za pomocą zachowanych zdjęć, pocztówek i rycin archiwalnych, zaś tom drugi będzie swojego rodzaju obrazem dzisiejszej Gminy.

W związku z publikacją zwracamy się do naszych Czytelników z gorącą prośbą o wsparcie wydawnictwa zachowanymi w domowych archiwach fotografiami sprzed roku 1989. Im starsze zdjęcie, tym cenniejsze. W szczególności poszukujemy fotografii przedstawiających obiekty publiczne (kościoły, szkoły, domy ludowe, domy strażaka…), dawne budownictwo (chałupy drewniane, budynki gospodarcze, zakłady pracy), zachowane na zdjęciach elementy stroju codziennego, mundurowego i ludowego, prace, narzędzia i zwierzęta gospodarskie, zdjęcia krajobrazowe z terenu naszej Gminy, występy, uroczystości, zespoły.

Fotografie użyczane są Gminie na zasadzie nieodpłatnej do wykonania kopii cyfrowej (skanu). W większości przypadków można tę kopię wykonać natychmiast (bez konieczności zostawiania zdjęć).

Bardzo prosimy o wsparcie naszej inicjatywy. Wydany przez Gminę Album stanie się piękną pamiątką, w której zapisany zostanie obraz miejscowości sprzed pięćdziesięciu, stu, czy nawet stu pięćdziesięciu lat (bo tyle właśnie mają niektóre z posiadanych przez nas fotografii.

W celu udostępnienia kontaktu prosimy kontaktować się z inspektorem ds. promocji i informacji Urzędu Gminy Korczyna Pawłem Gromadzki telefonicznie pod numerem 13 43 540 80 wew. 129, pocztą elektroniczną na adres: promocja@korczyna.pl albo osobiście w Urzędzie Gminy Korczyna, pok. 29 (ul. Rynek 18a, Korczyna) w godzinach pracy urzędu.

Wyślij na Facebooka

Wyślij link e-mailem

Zostaw komentarz