IV Gminny Turniej Profilaktyczny

4 Min Czytania

21 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Jedliczu odbył się  IV Gminny Turniej Profilaktyczny pod hasłem „Lajkuj zdrowie”, któremu patronuje Burmistrz Gminy Jedlicze.

Jest to inicjatywa mająca na celu promocję zdrowego stylu życia i edukację w tym zakresie oraz  zapobieganie zachowaniom  ryzykownym młodzieży.

W turnieju, skierowanym do uczniów klas ósmych, wzięły udział czteroosobowe drużyny: z Długiego, Dobieszyna, Jedlicza i Piotrówki  reprezentujące szkoły podstawowe z terenu Gminy Jedlicze.

Rywalizację obserwowali przybyli goście: Pan Rafał Gomułka- Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze,  Pani Małgorzata Głowacka- Pietruś- Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Kancelarii w Urzędzie Gminy Jedlicze, Pani asp. Marlena Filip- Klocek z Komisariatu Policji w Jedliczu, Pan Marek Maciejowski, Pan Ryszard Majsiak, Pan Mirosław Grzesik oraz Pan Miłosz Majsiak- druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Pani Anita Pelczar- specjalistka do spraw promocji zdrowia ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie, Pani Wioletta Turek-Dyląg- pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie oraz Pani Mariola Wojnar- szkolna pielęgniarka.

Wszystkich zebranych w krótkim przemówieniu powitała Pani Jolanta Smarzowska- Dyrektor SP w Jedliczu, która dokonała uroczystego otwarcia turnieju.

W roli  konferansjerów wystąpili ósmoklasiści : Sandra Żurkiewicz i Oliwier Sanocki,  którzy zabrali zebranych w ciekawą podróż poprzez meandry profilaktyki. Zawodnicy przystępowali do poszczególnych konkurencji; kolejno: multimedialny teleturniej wiedzy o profilaktyce, fonoholizm- gama terminów, krzyżówka na temat substancji szkodliwych, rywalizacja „balonikowa” sprawdzająca wydolność płuc, przemoc rówieśnicza- test wyboru  oraz rywalizacje sprawnościowe. Wyzwania, przed którymi stanęli uczestnicy, były dla nich nie tylko źródłem wiedzy o profilaktyce, ale również dobrą zabawą i cenną lekcją doskonalenia sprawności  pracy w zespole.

Wszystkie poczynania uczestników turnieju śledziła specjalnie powołana komisja pod przewodnictwem Pani Anity Pelczar.

Dla uczestników turnieju organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje. Celem zwrócenia uwagi na hałas- jako czynnik szkodliwy zaprezentowano i przetestowano sonometr- niewielkie narzędzie służące do pomiaru natężenie dźwięku, które zostało zakupione przez Gminę Jedlicze w ramach doposażenia pracowni przyrodniczej SP w Jedliczu.

Dodatkowo strażacy OSP Moderówka zaprezentowali innowacyjny sposób nauki resuscytacji przy pomocy specjalnych okularów do wirtualnej rzeczywistości wraz z fantomami, które zostały pozyskane w ramach projektu: „Pierwsza pomoc w wirtualnej rzeczywistości”. Dzięki nim uczniowie mogli przenieść się w wirtualną rzeczywistość, gdzie dostrzegali nie tylko obraz, ale również słyszeli dźwięki, odczuwali dotyk oraz otaczającą ich  przestrzeń i warunki panujące na miejscu zdarzenia.

Imprezę wzbogaciły scenki teatralne o treściach profilaktycznych przygotowane pod kierunkiem Pani Barbary Krawczyk przez uczennice klasy VI SP w Jedliczu: Lilianę Brańską, Maję Bobusię, Izabelę Dyląg, Lenę Pitrus oraz Antoninę Wronę.

O poziom przedsięwzięcia  zadbał zespół organizatorów pod przewodnictwem koordynatorów turnieju: Pani Beaty Telesz oraz Pani Bożeny Łańczak, w skład którego weszli Pani Marta Bołoz,  Pani Renata Grzebyk, Pan Maciej Honkisz, Pani Elżbieta Pitrus, Pan Szymon Pernal, Pani Mirosława Świdrak oraz Pani Agnieszka Wyczesany.

W tegorocznych zmaganiach na podium kolejno stanęli:

I miejsce:  SP Jedlicze
II miejsce: SP Długie
III miejsce: SP Piotrówka

Wyróżnienie: SP Dobieszyn

Podczas turnieju nagrodzono również autorów prac plastycznych wykonanych w ramach IV Gminnego Konkursu na najlepszy plakat profilaktyczny, które stworzyły ciekawą dekorację imprezy.  Wśród nich znaleźli się:

I miejsce: SP Piotrówka
II miejsce:  SP Dobieszyn
III miejsce: SP Jedlicze

Wyróżnienie: SP Długie

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i cenne nagrody rzeczowe.

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Składamy podziękowania Pani Jolancie Urbanik – Burmistrzowi Gminy Jedlicze za ufundowanie nagród w turnieju oraz wszystkim w/w instytucjom za  wsparcie w jego realizacji.

SP Jedlicze

źródło:https://jedlicze.pl/aktualnosc-6966-iv_gminny_turniej_profilaktyczny.html

Zostaw komentarz