Tablice Informacyjne na Terenie Gminy: Podsumowanie Pięciu Lat Rozwoju

1 Min Czytania

Na terenie naszej Gminy pojawiły się dwie nowe tablice informacyjne, pełniące rolę przewodnika po najważniejszych przedsięwzięciach zrealizowanych w ostatnich pięciu latach. To inne niż do tej pory podejście do komunikacji z mieszkańcami, umożliwiające im bezpośredni dostęp do kluczowych informacji o rozwoju naszej społeczności.
Tablice informacyjne zawierają zwięzłe podsumowanie najważniejszych projektów zrealizowanych na terenie gminy.
Zamontowane zostały w miejscu innych, już mocno nadszarpniętych zębem czasu tablicach w Chorkówce przy Urzędzie Gminy oraz w Szczepańcowej przy Domu Ludowym.

Zostaw komentarz