Rusza budowa długo oczekiwanego chodnika na odcinku Zręcin – Bóbrka

2 Min Czytania

Budowa infrastruktury drogowej to proces wymagający czasu, staranności i odpowiedniego przygotowania. Niebawem rozpoczną się prace związane z budową chodnika na odcinku Zręcin ul. Karpacka – Bóbrka ul. Podkarpacka, który stanowić będzie istotne uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej zwiększającej bezpieczeństwo pieszych.
Budowa chodnika jak i innych zadań inwestycyjnych to wieloetapowy proces, który niejednokrotnie trwa kilkanaście miesięcy. Pierwszym krokiem, który poprzedził rozpoczęcie prac, było podpisanie 2 listopada 2022 r. porozumienia z Powiatem Krośnieńskim w sprawie przejęcia zadania publicznego dotyczącego przebudowy dróg powiatowych, obejmującego między innymi budowę chodników oraz poszerzeń dla pieszych. Kolejnym krokiem było podjęcie stosownych uchwał Rady Gminy (przyjmujący zadanie) i Powiatu (powierzający zadanie). 
To właśnie w ramach tego porozumienia będzie realizowane zadanie budowy chodnika na omawianym odcinku drogi.
Umowa na projektowanie chodników  przy drogach powiatowych, w tym również przy drodze powiatowej Zręcin – Wietrzno – Zboiska w miejscowościach Zręcin i Bóbrka, została podpisana 7 lutego 2023 roku, z firmą BID Sanok. Projektowanie jest istotnym etapem, który poprzedza faktyczne prace budowlane, wielkość, zakres oraz skosztorysowanie całego zadania.
Następnie 28 lipca 2023 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na to zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 6 dotycząca gmin PPGR . Wstępną promesę dotyczącą projektu otrzymaliśmy 20 września 2023 r. na kwotę 2 500 000 zł. 
Po przeprowadzeniu procesu projektowania, przetarg na realizację budowy chodnika został ogłoszony 28 lutego 2024 roku. Po dokładnej analizie ofert, rozstrzygnięto go 3 kwietnia 2024 roku. Wartość zadania została ustalona na 3 960 981,30 zł, a termin realizacji zaplanowano do 14 października 2024 roku.
Dzisiaj, tj. 15 kwietnia 2024 roku, podpisano umowę z wykonawcą zadania. Wybraną firmą jest Stan Bruk s.c., która będzie odpowiedzialna za realizację prac budowlanych na omawianym odcinku drogi. 
Budowa chodnika na odcinku Zręcin (ul. Karpacka) – Bóbrka ul. Podkarpacka jest więc nie tylko kolejnym krokiem w modernizacji infrastruktury, ale również ważnym elementem poprawy komfortu życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa pieszych poruszających się po tym obszarze. Oczekuje się, że po zakończeniu prac, korzyści płynące z nowej infrastruktury będą odczuwalne dla wszystkich użytkowników tego terenu.

źródlo:https://chorkowka.pl/aktualnosci/rusza-budowa-dlugo-oczekiwanego-chodnika-na-odcinku-zrecin-bobrka.html

Zostaw komentarz