Tag: Modernizacja lini 400 kV

Modernizacja linii 400 kV

W związku z modernizacją linii 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany, którego

ONkrosno 24/7 ONkrosno 24/7