Tag: krosno wspiera środowisko

Serwis internetowy MPGK Krosno wspiera środowisko

Dzięki internetowemu serwisowi wymiany rzeczy – www.pszokkrosno.pl – ponad 120 zbędnych i nieużywanych rzeczy

ONkrosno 24/7 ONkrosno 24/7