Informator miasta Krosno

To malownicze miasto w południowej Polsce słynie głównie jako duży ośrodek produkcji szkła. O jego atrakcyjności stanowi również duża liczba zabytków, między innymi ciekawe średniowieczne kościoły i stare kamieniczki. Wyjątkową atmosferę Krosno zawdzięcza także licznym wydarzeniom kulturalnym. Do najbardziej znanych imprez należą cykliczny Festiwal Teatrów oraz odbywające się w plenerze: Górskie Zawody Balonowe, Karpackie Klimaty i Jarmark Krośnieński. Ze względu na bliskość głównych tras prowadzących na Słowację i Węgry miasto jest doskonałym miejscem na odpoczynek i posiłek przed przekroczeniem granicy.

o Krośnie

W planie zwiedzania Krosna należy koniecznie uwzględnić piękne kościoły. XIV-wieczny gotycki kościół parafialny, przebudowany w XVII w., kryje w swym wnętrzu kilka skarbów, jak: ołtarz główny z XVI w., barokowe stalle, grobowce oraz rzeźby. Słynąca z przepięknych malowideł stiukowych wczesnobarokowa kaplica Oświęcimów została wzniesiona w latach 1647-48 według projektu włoskiego architekta. Ponadto warto wstąpić do XV-wiecznego kościoła Franciszkanów. Trzeba również wspomnieć o jeszcze jednej ciekawostce Krosna – ogromnym, ważącym 5 ton dzwonie Urban, który należy do największych w kraju.

Oprócz wymienionych zabytków w mieście znajdują się dwa ciekawe muzea – Muzeum Rzemiosła i Muzeum Podkarpackie. W tym drugim zwiedzający mogą podziwiać bogatą kolekcję starych lamp naftowych, a także zbiory archeologiczne, historyczne oraz przedmioty związane z kulturą ludową Krosna i okolic.

Po obejrzeniu wszystkich atrakcji Krosna, można wybrać się do interesujących miejsc Beskidu Niskiego i Pogórza, chociażby takich jak: uzdrowiska w Iwoniczu i Rymanowie, Skansen Przemysłu Naftowego we wsi Bóbrka, zamek w Odrzykoniu czy rezerwat przyrody „Prządki”.

GEOGRAFIA

Miasto leży na południowym-wschodzie kraju, w południowej części województwa podkarpackiego. Zajmuje doliny rzek Jasło i Sanok, graniczące na południu z górami Beskidu Niskiego, a na północy z Pogórzem Strzyżowa i Dynowa. Jedynie 37 km dzieli Krosno od granicy ze Słowacją, a 85 km – od granicy polsko-ukraińskiej.

Krosno jest położone na prawym brzegu Wisłoka, na wysokości 250-270 m n.p.m. Jest to miasto średniej wielkości – obszar 45 km2 zamieszkuje ok. 50 000 osób.

HISTORIA

Pierwsza wzmianka o Krośnie pojawia się w dokumencie z 1282 r., podpisanym przez Leszka Czarnego, księcia krakowskiego. Jednak najwcześniejsze ślady osadnictwa na terenie przyszłego miasta pochodzą z X i XI w.

W połowie XIV w. Kazimierz Wielki lokował miasto na prawie magdeburskim. Za panowania Władysława Jagiełły zbudowano fortyfikacje miejskie, co umożliwiło rozwój rzemiosła i handlu. Połowa XV w. to okres powstawania cechów: piekarzy, krawców, szewców, kowali, jak również sukienników i foluszników. Krosno zdobyło renomę jako ważny ośrodek produkcji tkanin i barchanów. O znaczeniu miasta oraz zamożności jego ówczesnych mieszkańców świadczy fakt, że już w tym czasie na jego terenie działały wodociągi i kanalizacja.

W XV w. nastąpił także rozwój handlu w Krośnie. Handlowano przede wszystkim miejscowymi tkaninami i suknami, końmi, bydłem, kotłami, węgierskim winem oraz importowanymi wyrobami z żelaza i miedzi. Dzięki temu, pomimo klęsk żywiołowych, nadchodzący XVI w. okazał się najlepszym czasem dla miasta i jego mieszkańców.

W XVII w. Krosno zaczęło tracić na znaczeniu. Klęski żywiołowe, plagi, najazdy Szwedów i księcia Siedmiogrodu oraz rekwizycje wojenne doprowadziły do zupełnego upadku miasta w końcu XVII w.

Dopiero w połowie XIX w. nastąpił ponowny rozwój Krosna. Kluczowe znaczenie dla przyszłego rozkwitu miały narodziny polskiego przemysłu naftowego (pierwsze przedsiębiorstwo naftowe uruchomiono w 1856 r.). Rafineria w Chorkówce zaczęła stopniowo przyciągać do miasta kapitał zagraniczny. W 1867 r. Krosno zostało siedzibą starostwa. Okres relatywnej prosperity trwał aż do wybuchu pierwszej wojny światowej, która przyniosła miastu poważne zniszczenia.

W okresie międzywojennym Krosno zyskało na znaczeniu jako ważny ośrodek przemysłowy. Niestety dalszy rozwój zahamował wybuch drugiej wojny światowej. We wrześniu 1944 r. rozpoczęła się odbudowa zniszczonych w czasie wojny zakładów przemysłowych.